faq

FAQ

Nowość: SimplySign – Pobranie i aktywacja aplikacji SimplySign
obranie i aktywacja aplikacji SimplySign w trybie "wszystko w jednym" - czyli Podpisywanie i Generowanie kodów autoryzacyjnych/tokenNowość: SimplySign – Aktywacja Certyfikatu
Wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu kwalifikowanego (SHA-2)Nowość: SimplySign - Pobranie Dokumentów
Wygenerowanie dokumentów po wypełnieniu formularza aktywacji Karty/SimplySign (SHA-2)Nowość: SimplySign - Odnowienie Certyfikatu
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego SHA-1 na SHA-2 w SimplySign (SHA-2)Nowość: SimplySign –Instalacja Certyfikatu
Automatyczna instalacja certyfikatu kwalifikowanego w SimplySign (SHA-2)English Path

New: Certum e-Signature - Certificate Activation
Activate and automatic installation of a qualified certificate on a SimplySign

SimplySign - to aplikacja mobilna dzięki której podpiszesz wszelkie dokumenty funkcjonujące w wersji elektronicznej. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również generator kodów OTP, który jest potrzebny do uwierzytelnienia użytkownika do usługi zdalnego podpisu (może go zainstalować również na innym urządzeniu mobilnym).
SimplySign Desktop - pobierz tą aplikację, abyś mógł korzystać z kluczowych usług dostępnych na rynku takich jak.: Płatnik, eDeklaracjie, ePUE, itp. Aplikacja SimplySign Desktop emuluje podłączenie do Twojego komputera fizycznej karty kryptograficznej i czytnika kart. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł skorzystać z SimplySign w aplikacjach wymagających skorzystania z fizycznej karty. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również moduł proCertum SmartSign umożliwiający podpisywanie dokumentów na komputerze tradycyjnym: PC / Mac OS
 • Korzystam z SimplySign tylko na urządzeniu mobilnym:

  SimplySign - to aplikacja mobilna dzięki której podpiszesz wszelkie dokumenty funkcjonujące w wersji elektronicznej. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również generator kodów OTP, który jest potrzebny do uwierzytelnienia użytkownika do usługi zdalnego podpisu usługi (może go zainstalować również na innym urządzeniu mobilnym).

  Podstawowe wymagania:

  • Dostęp do Internetu
  • - od v4.4 i wyżej

   - od v9.0 i wyżej

  • Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
  • Konto w Sklepie Google Play lub konto w iOS AppStore

 • Korzystam z SimplySign na urządzeniu mobilnym oraz na komputerze tradycyjnym klasy PC/Laptop:
  • SimplySign - pobierz tą aplikację na swoje urządzenie mobilne, aby korzystać z generatora kodów OTP, który identyfikuje użytkownika w procesie składania podpisu na komputerze tradycyjnym: PC / Mac OS. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również moduł umożliwiający podpisywanie dokumentów na urządzeniu mobilnym.

   • Dostęp do Internetu
   • - od v4.4 i wyżej

    - od v9.0 i wyżej

   • Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
   • Konto w Sklepie Google Play lub konto w iOS AppStore

  • SimplySign Desktop - pobierz tą aplikację, abyś mógł korzystać z kluczowych usług dostępnych na rynku takich jak.: Płatnik, eDeklaracjie, ePUE, itp. Aplikacja SimplySign Desktop emuluje podłączenie do Twojego komputera fizycznej karty kryptograficznej i czytnika kart. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł skorzystać z SimplySign w aplikacjach wymagających skorzystania z fizycznej karty. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również moduł proCertum SmartSign umożliwiający podpisywanie dokumentów na komputerze tradycyjnym: PC / Mac OS.
   • Dostęp do Internetu
   • Microsoft .NET Framework 4
   • Oprogramowanie Oracle Java
   • Komputer klasy PC/laptop:
    • system operacyjny:

     - 7,8,10;

     - Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra

    • procesor: Pentium 1 GHz (lub zgodny),
    • pamięć RAM: min. 4 GB,
    • minimum 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej przed instalacją aplikacji,
    • rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub większa.

Na urządzeniach mobilnych: smartfon, tablet

Na urządzeniach stacjonarnych: komputer PC, laptop, Mac

Wspierane systemy operacyjne: Windows (7,8,10), macOS (od: OS Mavericks),

Wspierane systemy mobilne: AndroidOS (od ver. 4.4) , iOS (od ver. 9.0)

Certyfikat kwalifikowany można uzyskać nawet w ciągu tego samego dnia, korzystając z usługi „Certyfikat kwalifikowany w 1 dzień” dostępnej we wszystkich Punktach Rejestracji CERTUM PCC oraz w wybranych Punktach Partnerskich. W przypadku skorzystania z usługi, certyfikat wydawany jest:

 • w tym samym dniu - jeżeli komplet dokumentów został złożony i podpisany do godziny 12:00,
 • następnego dnia roboczego - jeżeli komplet dokumentów został złożony i podpisany po godzinie 12:00.

Lista Punktów Rejestracji CERTUM PCC oraz Punktów Partnerskich, świadczących usługę „Certyfikat kwalifikowany w 1 dzień” (ekspresowe wydanie) dostępna jest tutaj. W pozostałych przypadkach certyfikat kwalifikowany zostanie wydany najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów formalnych przez CERTUM PCC.

Usługa realizowana przez Certum oparta jest o silne uwierzytelnianie klienta realizowane z wykorzystaniem 2 składnikowego uwierzytelnienia. Jak to wygląda w praktyce? Silne uwierzytelnianie klienta oznacza uwierzytelnianie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik), posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik) i cechy klienta (coś, czym jest użytkownik), niezależnych w tym sensie, że naruszenie jednego z nich nie osłabia wiarygodności pozostałych, które to uwierzytelnianie jest zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę poufności danych uwierzytelniających.

W celu odblokowania kodu PIN lub zmiany kodu PIN, PUK należy zalogować się do Systemu Certum.
Aby przeprowadzić ww. procesy należy:

 • Przygotować swój identyfikator/login – jest to Twój adres e-mail, na który uruchomiłeś usługę SimplySign
 • Uruchomić aplikację SimplySign/Certum Token, z której należy przepisać jednorazowy kod autoryzacyjny wymagany do logowania
 • Przejść do Systemu Certum -> Logowanie do Systemu Certum

Uwaga: System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer. Google Chrome Wersja 60.0.3112.101

Rekomendacja Certum dla urządzeń mobilnych:

W celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych w usłudze SimplySign zainstaluj aplikację na dwóch oddzielnych urządzeniach mobilnych.

Oznacza to, że usługa świadczona przez Certum będzie działała wykorzystując metodę dwu składnikowego uwierzytelnienia:

 • Urządzenie mobilne nr 1 (pierwszy składnik uwierzytelnienia) - wykorzystywane będzie do generowania jednorazowych kodów aktywacyjnych, które umożliwiają uwierzytelnienie w systemie Certum na drugim urządzeniu (gdzie będzie składanych podpis)
 • Urządzenie mobilne nr 2 (drugi składnik uwierzytelnienia): wykorzystywane będzie do składania podpisów pod eDokumentami zatwierdzany kodem PIN, który nadałeś w poprzednim kroku w usłudze Certum

Informujemy, że SimplySign: możesz pobrać na Swoje drugie urządzenie mobilne korzystając z aplikacji sklepu dostępnej na twoim urządzeniu mobilnym:

 • Sprawdź czy z urządzenia na którym chcesz się zalogować masz dostęp do Internetu (Transfer danych lub Wi-Fi).
 • Sprawdź czy na urządzenia na którym chcesz się zalogować jest ustawiona poprawna data i czas. Aktualną datę i czas można porównać z informacjami prezentowanymi na poniższej stronie Internetowej:
Sprawdź czas i datę >

W celu odzyskania dostępu do usługi SimplySign należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

W celu odzyskania dostępu do usługi SimplySign należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

W przypadku, gdy skradziono Tobie urządzenie mobilne, na którym zainstalowana była aplikacja SimplySign niezwłocznie skontaktuj się z Infolinią Certum i przeprowadź procedurę resetu generatora haseł jednorazowych. Przeprowadzenie tej procedury zablokuje możliwość używania usługi SimplySign na skradzionym urządzeniu.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

WAŻNE
Informujemy, że po przeniesieniu aplikacji na inne urządzenie, usługa SimplySign przestanie działać na pierwszym urządzeniu.

W celu przeniesienia aplikacji SimplySign na nowe urządzenie należy:

 • Pobrać i zainstalować aplikację SimplySign na nowym urządzeniu mobilnym (Patrz pkt. 35).
 • Następnie należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu/przeniesienia usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy:

 • Pobrać i zainstalować aplikację SimplySign na urządzeniu mobilnym (Patrz pkt. 35).
 • Następnie należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu/przeniesienia usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)
 • Zaloguj się w aplikacji SimplySign Desktop
 • Uruchom aplikację do podpisu proCertum SmartSign
 • Dodaj plik do podpisu
 • Naciśnij przycisk „Podpisz”
 • Wybierz certyfikat do podpisu, którym chcesz podpisać wybrany plik
 • Wprowadź i zatwierdź poprawny kod PIN
 • Plik zostanie podpisany elektronicznie
 • Zaloguj się w aplikacji SimplySign Desktop
 • Uruchom aplikację Adobe Reader DC
 • Otwórz plik PDF, który chcesz podpisać
 • Naciśnij przycisk „Więcej narzędzi”
 • Wybierz opcję „Certyfikaty”
 • Wybierz opcję „Podpisz cyfrowo”
 • Wskaż miejsce podpisu
 • Wybierz certyfikat do podpisu, którym chcesz podpisać wybrany plik
 • Naciśnij przycisk „Kontynuuj”
 • Naciśnij przycisk „Podpisz”
 • Wprowadź nową nazwę podpisywanego pliku i zapisz go na swoim dysku
 • Wprowadź i zatwierdź poprawny kod PIN
 • Plik zostanie podpisany elektronicznie

W celu zarejestrowania certyfikatów w magazynie lokalnym Windows należy:

 • Uruchomić aplikację SimplySign Desktop
 • Połączyć się usługą SimplySign
 • Po poprawnym zalogowaniu certyfikaty zostaną automatycznie zarejestrowane w magazynie lokalnym Windows
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy ustawić certyfikat domyślny (Patrz pkt. 28)
 • Przejdź do zakładki „Do podpisania”
 • Dodaj plik do podpisu
 • Kliknij w nazwę pliku – zostanie wyświetlony podgląd zawartości pliku
 • Kliknij w trzy kropki i wybierz opcję „Umieść wizualizację podpisu”
 • Umieść wizualizację w dowolnym miejscu dokumentu
 • Podpisz dokument
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • Należy włączyć opcję „Użyj zaufanego znacznika czasu”

Aby przeprowadzić ww. procesy należy:

 • Przygotować swoje urządzenie mobilne z zainstalowaną i aktywną aplikacją SimplySign
 • Przygotować swój identyfikator/login – jest to Twój adres e-mail, na który uruchomiłeś usługę SimplySign
 • Przejść do Systemu Certum -> Logowanie do Systemu Certum
 • Zalogować się na swoje konto
 • Z Menu znajdującego się pod wybraną kartą należy wybrać „Zresetuj numer PIN”.

Uwaga: System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer

W celu odblokowania kodu PIN należy zalogować się do Systemu Certum.

Aby przeprowadzić ww. procesy należy:

 • Przygotować swój identyfikator/login – jest to Twój adres e-mail, na który uruchomiłeś usługę SimplySign
 • Uruchomić aplikację SimplySign/Certum Token, z której należy przepisać jednorazowy kod autoryzacyjny wymagany do logowania
 • Przejść do Systemu Certum -> Logowanie do Systemu Certum

Uwaga:System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer

Weryfikację podpisanego pliku można wykonać w darmowej aplikacji proCertum SmartSign. Aplikacje proCertum SmartSign instalowana jest w raz z aplikacją SimplySign Desktop (patrz pkt. 35)

 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy przejść do sekcji „Karty i certyfikaty”
 • Następnie należy kliknąć „Domyślny certyfikat”
 • Należy wskazać certyfikat i wyjść z ustawień aplikacji

Podpisane pliki znajdują się w folderze aplikacji SimplySign – „Podpisane”

Podpisany plik można:

 • Wysłać e-mailem
 • Wysłać na „chmurę”: Google Drive, Dropbox i inne
 • Wysłać przez Bluetooth
 • Wysłać przez Wi-Fi
 • Inne formy wysyłki dostępne na urządzeniu użytkownika

Podpisany plik można:

 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy przejść do sekcji „Powód podpisu”
 • Należy wskazać wbudowany powód podpisu lub dodać własny poprzez kliknięcie ikony „Plusa - +”
 • Należy powrócić do podpisywania pliku
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy przejść do sekcji „Lokalizacja”
 • Należy wskazać opcję „Zawsze pytaj o lokalizację” lub dodać zdefiniowaną przez siebie Lokalizację poprzez kliknięcie ikony „Plusa - +”
 • Należy powrócić do podpisywania pliku
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy wybrać opcję „Wyloguj”
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy wybrać opcję „Funkcja urządzenia”
 • Następnie należy zmienić tryb pracy urządzenia na pożądany
 • Po zmianie trybu pracy urządzenia uruchom ponownie aplikację SimplySign

Aplikacje możesz pobrać ze strony simplysign.pl w sekcji Pobierz

 • Należy uruchomić aplikację SimplySign Desktop
 • W tzw. tray’u, obok zegara systemowego należy kliknąć prawym przyciskiem w ikonę aplikacji SimplySign Desktop
 • Należy kliknąć opcję „Połącz z SimplySign”
 • Należy wprowadzić login i hasło generowane na urządzeniu mobilnym i nacisnąć przycisk „Ok”
 • W Sklepie Certum należy zakupić kod aktywacyjny
 • Po opłaceniu usługi wysłana zostanie wiadomość e-mail z dalszymi instrukcjami pokazującymi w jaki sposób należy aktywować usługę

Tak. Aplikacje możesz pobrać ze strony simplysign.pl w sekcji Pobierz

https://simplysign.certum.pl/wp-content/uploads/2017/08/6.jpg

Jeżeli podczas użytkowania aplikacji SmartSign lub SimplySign pojawi się któreś z poniższych ostrzeżeń, należy odinstalować obecnie zainstalowane aplikacje i zainstalować najnowszą wersję:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.

 • 10.

 • 11.

 • 12.

Aby zalogować się do systemu Certum kliknij: Zaloguj w Systemie Certum


Uwaga: System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer. Google Chrome Wersja 60.0.3112.101

Na urządzeniu mobilnym mogą pojawić się problemy z logowaniem przy użyciu wygenerowanego jednorazowego hasła(poprzez Aplikacje SimplySign). Problem jest związany z błędnie ustawionym czasem na urządzeniu mobilnym. W tym wypadku zalecana jest synchronizacja czasu poprzez Internet.

Użytkownik nie może zresetować kodu SEED. Po wpisaniu kodu otrzymuje komunikat: „Błędne dane”.

Przyczyna może być:

 1. Link się przeterminował - okres jego ważności wynosi 24h
 2. Pomiędzy wygenerowaniem linku, a próbą użycia nastąpił reset modułu TMS

W każdym takim przypadku należy powtórzyć procedurę resetu kodu SEED.

W przypadku, gdy użytkownik włączy stronę logowania do usługi IDP i odczeka więcej niż 5 minut to po zalogowaniu otrzyma komunikat "Nie masz uprawnień do IDP". Należy wtedy zamknąć przeglądarkę i rozpocząć proces od początku. Zalecamy, aby logować się niezwłocznie po uruchomieniu strony do logowania do usługi IDP - wtedy błąd nie będzie występował.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak należy skonfigurować sterownik usługi SimplySign w Adobe Acrobat Reader DC, co umożliwi złożenie ePodpisu za pomocą usługi SimplySign.

Dostęp do ścieżki dla biblioteki SimplySign:

 1. /usr/local/lib/libSimplySignPKCS.dylib
 2. /usr/local/lib/SimplySignPKCS/SimplySignPKCS_64-MS-1.0.20.dylib

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak należy skonfigurować sterownik fizycznej karty CERTUM w Adobe Acrobat Reader DC, aby złożyć ePodpisu Certum.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak można zmienić domyślny format podpisu PKCS#7 na CAdES, który jest używany w Adobe Acrobat Reader DC.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać́ plik PDF w aplikacji Adobe Acrobat Reader DC stosując usługi SimplySign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać dokument w proCertum SmartSign stosując usługę SimplySign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak zweryfikować podpisany dokument usługą SimplySign w proCertum SmartSign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak aktywować aplikację SimplySign w trybie Master - Generowanie Kodów Token.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak wypełnić wniosku o uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego w usłudze SimplySign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać w Adobe DC plik PDF z graficznym symbolem podpisu (faksymile).

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać w SmartSign plik PDF z graficznym symbolem podpisu (faksymile).

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak należy skonfigurować dostęp do serwera znacznika czasu od Certum w Adobe Acrobat Reader DC.

W polu "URL serwera" należy wpisać:
http://public-qlts.certum.pl/qts-17

Wiadomość e-mail z informacją o usunięciu pary kluczy dotyczy tylko certyfikatów kwalifikowanych i wysyłana jest automatycznie przez system Certum i ma charakter informacyjny. Informujemy, że ze strony użytkownika nie wymagane jest żadne działanie.

Dlaczego para kluczy jest usuwana przez system Certum? Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ wg norm, jeżeli nastąpi unieważnienie lub wygaśnięcie certyfikatu kwalifikowanego, umieszczonego na nośniku zdalnym (usługa SimplySign), to z takiego nośnika musi nastąpić automatyczne usunięcie pary kluczy (prywatnego i publicznego) powiązanych z takim certyfikatem.

Po wykonaniu takiej operacji usunięcia pary kluczy, do Użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail z informacjami o numerze karty i identyfikatorze technicznym pary kluczy, które zostały usunięte. Wiadomość zawiera cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru karty, z której została usunięta wskazana para kluczy (celowo w wiadomości nie są podawane wszystkie cyfry z numeru tej karty). Ułatwia to Użytkownikowi zidentyfikowanie tej karty zdalnej.

Czy po usunięciu pary kluczy mogę składać e-podpis? Od momentu wykonaniu operacji usunięcia pary kluczy, Użytkownik nie będzie mógł już wykonać e-podpisu takim certyfikatem.

Poniżej przedstawiona została taka przykładowa wiadomość z treścią, na której widać dane karty kryptograficznej i identyfikator techniczny usuniętej pary kluczy.

Informujemy, że używanie aplikacji SimplySign zalogowanej do tego samego konta (adresu e-mail) na dwóch lub większej ilości urządzeń mobilnych jednocześnie - jest niemożliwe.

Jak mogę skorzystać z aplikacji SimplySign na drugim (innym) urządzeniu mobilnym?

W celu przeniesienia aplikacji SimplySign na nowe urządzenie należy:

 • Pobrać i zainstalować aplikację SimplySign na nowym urządzeniu mobilnym (Patrz pkt. 35).
 • Następnie należy aktywować aplikację SimplySign na nowym urządzeniu mobilnym, wykonując następujące kroki:
  • Klikamy przycisk: Aktywuj
  • Wybieramy opcję: Dane uwierzytelniające
  • Wprowadzamy adres e-mail użytkownika, i klikamy przycisk Sprawdź Adres
  • Następnie w celu ukończenia procesu uwierzytelnienia użytkownika, należy uzupełnić wyświetlone pola danymi podanymi podczas rejestracji
  • Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk: Kontynuuj Aktywację
  • Koniec procesu – jeżeli wszystko zostało wprowadzone prawidłowo, to aplikacja została aktywowana na nowym urządzeniu mobilnym
 • Ważna informacja: Informujemy, że przeniesienie aplikacji SimplySign na inne urządzenie mobilne spowoduje, że usługa ta przestanie działać na pierwszym urządzeniu mobilnym.

W przypadku jakichkolwiek błędów lub problemów należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury przeniesienia usługi.

Kontakt do Infolinii

steśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych (pon-pt), w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • +48 91 4472 850 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
 • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
 • +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)*

* - stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

Klient samodzielnie nadaje kody PIN oraz PUK podczas instalacji certyfikatu kwalifikowanego SimplySign. Dostęp do tych kodów ma tylko właściciel, nie są one nigdzie przechowywane przez system Certum. W razie potrzeby, ww. kody należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, nie dostępnym dla osób trzecich.
Kod PIN potrzebny jest do autoryzacji akcji podpisywania dokumentów elektronicznych. Kod PUK potrzebny jest do nadania nowego kodu PUK, do nadania nowego kodu PIN oraz do odblokowania zablokowanego kodu PIN. Zablokowanie kodu PUK trwale, nieodwracalnie blokuje wirtualną kartę w SimplySign. Ze względów bezpieczeństwa niemożliwe jest jej odblokowanie. Informujemy, iż po zablokowaniu kodu PUK konieczny jest zakup nowej usługi oraz jej aktywacja (nowe dokumenty + nowe potwierdzenie tożsamości). Koszty z tym związane pozostają po stronie klienta.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka Prywatności) i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
POLITYKA PRYWATNOŚCI