faq

FAQ

Nowość: SimplySign – Pobranie i aktywacja aplikacji SimplySign
obranie i aktywacja aplikacji SimplySign w trybie "wszystko w jednym" - czyli Podpisywanie i Generowanie kodów autoryzacyjnych/tokenNowość: SimplySign – Aktywacja Certyfikatu
Wypełnienie wniosku o wydanie certyfikatu kwalifikowanego (SHA-2)Nowość: SimplySign - Pobranie Dokumentów
Wygenerowanie dokumentów po wypełnieniu formularza aktywacji Karty/SimplySign (SHA-2)Nowość: SimplySign - Odnowienie Certyfikatu
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego SHA-1 na SHA-2 w SimplySign (SHA-2)Nowość: SimplySign –Instalacja Certyfikatu
Automatyczna instalacja certyfikatu kwalifikowanego w SimplySign (SHA-2)

SimplySign - to aplikacja mobilna dzięki której podpiszesz wszelkie dokumenty funkcjonujące w wersji elektronicznej. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również generator kodów OTP, który jest potrzebny do uwierzytelnienia użytkownika do usługi zdalnego podpisu (może go zainstalować również na innym urządzeniu mobilnym).
SimplySign Desktop - pobierz tą aplikację, abyś mógł korzystać z kluczowych usług dostępnych na rynku takich jak.: Płatnik, eDeklaracjie, ePUE, itp. Aplikacja SimplySign Desktop emuluje podłączenie do Twojego komputera fizycznej karty kryptograficznej i czytnika kart. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł skorzystać z SimplySign w aplikacjach wymagających skorzystania z fizycznej karty. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również moduł proCertum SmartSign umożliwiający podpisywanie dokumentów na komputerze tradycyjnym: PC / Mac OS
 • Korzystam z SimplySign tylko na urządzeniu mobilnym:

  SimplySign - to aplikacja mobilna dzięki której podpiszesz wszelkie dokumenty funkcjonujące w wersji elektronicznej. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również generator kodów OTP, który jest potrzebny do uwierzytelnienia użytkownika do usługi zdalnego podpisu usługi (może go zainstalować również na innym urządzeniu mobilnym).

  Podstawowe wymagania:

  • Dostęp do Internetu
  • - od v4.4 i wyżej

   - od v9.0 i wyżej

  • Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
  • Konto w Sklepie Google Play lub konto w iOS AppStore

 • Korzystam z SimplySign na urządzeniu mobilnym oraz na komputerze tradycyjnym klasy PC/Laptop:
  • SimplySign - pobierz tą aplikację na swoje urządzenie mobilne, aby korzystać z generatora kodów OTP, który identyfikuje użytkownika w procesie składania podpisu na komputerze tradycyjnym: PC / Mac OS. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również moduł umożliwiający podpisywanie dokumentów na urządzeniu mobilnym.

   • Dostęp do Internetu
   • - od v4.4 i wyżej

    - od v9.0 i wyżej

   • Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
   • Konto w Sklepie Google Play lub konto w iOS AppStore

  • SimplySign Desktop - pobierz tą aplikację, abyś mógł korzystać z kluczowych usług dostępnych na rynku takich jak.: Płatnik, eDeklaracjie, ePUE, itp. Aplikacja SimplySign Desktop emuluje podłączenie do Twojego komputera fizycznej karty kryptograficznej i czytnika kart. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł skorzystać z SimplySign w aplikacjach wymagających skorzystania z fizycznej karty. W ramach tej aplikacji funkcjonuje również moduł proCertum SmartSign umożliwiający podpisywanie dokumentów na komputerze tradycyjnym: PC / Mac OS.
   • Dostęp do Internetu
   • Microsoft .NET Framework 4
   • Oprogramowanie Oracle Java
   • Komputer klasy PC/laptop:
    • system operacyjny:

     - 7,8,10;

     - Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra

    • procesor: Pentium 1 GHz (lub zgodny),
    • pamięć RAM: min. 4 GB,
    • minimum 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej przed instalacją aplikacji,
    • rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub większa.

Na urządzeniach mobilnych: smartfon, tablet

Na urządzeniach stacjonarnych: komputer PC, laptop, Mac

Wspierane systemy operacyjne: Windows (7,8,10), macOS (od: OS Mavericks),

Wspierane systemy mobilne: AndroidOS (od ver. 4.4) , iOS (od ver. 9.0)

Certyfikat kwalifikowany można uzyskać nawet w ciągu tego samego dnia, korzystając z usługi „Certyfikat kwalifikowany w 1 dzień” dostępnej we wszystkich Punktach Rejestracji CERTUM PCC oraz w wybranych Punktach Partnerskich. W przypadku skorzystania z usługi, certyfikat wydawany jest:

 • w tym samym dniu - jeżeli komplet dokumentów został złożony i podpisany do godziny 12:00,
 • następnego dnia roboczego - jeżeli komplet dokumentów został złożony i podpisany po godzinie 12:00.

Lista Punktów Rejestracji CERTUM PCC oraz Punktów Partnerskich, świadczących usługę „Certyfikat kwalifikowany w 1 dzień” (ekspresowe wydanie) dostępna jest tutaj. W pozostałych przypadkach certyfikat kwalifikowany zostanie wydany najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów formalnych przez CERTUM PCC.

Usługa realizowana przez Certum oparta jest o silne uwierzytelnianie klienta realizowane z wykorzystaniem 2 składnikowego uwierzytelnienia. Jak to wygląda w praktyce? Silne uwierzytelnianie klienta oznacza uwierzytelnianie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii: wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik), posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik) i cechy klienta (coś, czym jest użytkownik), niezależnych w tym sensie, że naruszenie jednego z nich nie osłabia wiarygodności pozostałych, które to uwierzytelnianie jest zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę poufności danych uwierzytelniających.

W celu odblokowania kodu PIN lub zmiany kodu PIN, PUK należy zalogować się do Systemu Certum.
Aby przeprowadzić ww. procesy należy:

 • Przygotować swój identyfikator/login – jest to Twój adres e-mail, na który uruchomiłeś usługę SimplySign
 • Uruchomić aplikację SimplySign/Certum Token, z której należy przepisać jednorazowy kod autoryzacyjny wymagany do logowania
 • Przejść do Systemu Certum -> Logowanie do Systemu Certum

Uwaga: System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer. Google Chrome Wersja 60.0.3112.101

Rekomendacja Certum dla urządzeń mobilnych:

W celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych w usłudze SimplySign zainstaluj aplikację na dwóch oddzielnych urządzeniach mobilnych.

Oznacza to, że usługa świadczona przez Certum będzie działała wykorzystując metodę dwu składnikowego uwierzytelnienia:

 • Urządzenie mobilne nr 1 (pierwszy składnik uwierzytelnienia) - wykorzystywane będzie do generowania jednorazowych kodów aktywacyjnych, które umożliwiają uwierzytelnienie w systemie Certum na drugim urządzeniu (gdzie będzie składanych podpis)
 • Urządzenie mobilne nr 2 (drugi składnik uwierzytelnienia): wykorzystywane będzie do składania podpisów pod eDokumentami zatwierdzany kodem PIN, który nadałeś w poprzednim kroku w usłudze Certum

Informujemy, że SimplySign: możesz pobrać na Swoje drugie urządzenie mobilne korzystając z aplikacji sklepu dostępnej na twoim urządzeniu mobilnym:

 • Sprawdź czy z urządzenia na którym chcesz się zalogować masz dostęp do Internetu (Transfer danych lub Wi-Fi).
 • Sprawdź czy na urządzenia na którym chcesz się zalogować jest ustawiona poprawna data i czas. Aktualną datę i czas można porównać z informacjami prezentowanymi na poniższej stronie Internetowej:
Sprawdź czas i datę >

W celu odzyskania dostępu do usługi SimplySign należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

W celu odzyskania dostępu do usługi SimplySign należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

W przypadku, gdy skradziono Tobie urządzenie mobilne, na którym zainstalowana była aplikacja SimplySign niezwłocznie skontaktuj się z Infolinią Certum i przeprowadź procedurę resetu generatora haseł jednorazowych. Przeprowadzenie tej procedury zablokuje możliwość używania usługi SimplySign na skradzionym urządzeniu.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

WAŻNE
Informujemy, że po przeniesieniu aplikacji na inne urządzenie, usługa SimplySign przestanie działać na pierwszym urządzeniu.

W celu przeniesienia aplikacji SimplySign na nowe urządzenie należy:

 • Pobrać i zainstalować aplikację SimplySign na nowym urządzeniu mobilnym (Patrz pkt. 35).
 • Następnie należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu/przeniesienia usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)

Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy:

 • Pobrać i zainstalować aplikację SimplySign na urządzeniu mobilnym (Patrz pkt. 35).
 • Następnie należy skontaktować się z Infolinią Certum w celu przeprowadzenia procedury resetu/przeniesienia usługi.

WAŻNE
W trakcie rozmowy użytkownik otrzyma 6 znakowy kod Sekret oraz email z instrukcjami, które są niezbędne do przeprowadzenia tej operacji!

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 – 17.00 pod nr telefonów:

 • Infolinia: 801 540 340 (z tel. Komórkowych: +48 91 4801 340)
 • Zaloguj się w aplikacji SimplySign Desktop
 • Uruchom aplikację do podpisu proCertum SmartSign
 • Dodaj plik do podpisu
 • Naciśnij przycisk „Podpisz”
 • Wybierz certyfikat do podpisu, którym chcesz podpisać wybrany plik
 • Wprowadź i zatwierdź poprawny kod PIN
 • Plik zostanie podpisany elektronicznie
 • Zaloguj się w aplikacji SimplySign Desktop
 • Uruchom aplikację Adobe Reader DC
 • Otwórz plik PDF, który chcesz podpisać
 • Naciśnij przycisk „Więcej narzędzi”
 • Wybierz opcję „Certyfikaty”
 • Wybierz opcję „Podpisz cyfrowo”
 • Wskaż miejsce podpisu
 • Wybierz certyfikat do podpisu, którym chcesz podpisać wybrany plik
 • Naciśnij przycisk „Kontynuuj”
 • Naciśnij przycisk „Podpisz”
 • Wprowadź nową nazwę podpisywanego pliku i zapisz go na swoim dysku
 • Wprowadź i zatwierdź poprawny kod PIN
 • Plik zostanie podpisany elektronicznie

W celu zarejestrowania certyfikatów w magazynie lokalnym Windows należy:

 • Uruchomić aplikację SimplySign Desktop
 • Połączyć się usługą SimplySign
 • Po poprawnym zalogowaniu certyfikaty zostaną automatycznie zarejestrowane w magazynie lokalnym Windows
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy ustawić certyfikat domyślny (Patrz pkt. 28)
 • Przejdź do zakładki „Do podpisania”
 • Dodaj plik do podpisu
 • Kliknij w nazwę pliku – zostanie wyświetlony podgląd zawartości pliku
 • Kliknij w trzy kropki i wybierz opcję „Umieść wizualizację podpisu”
 • Umieść wizualizację w dowolnym miejscu dokumentu
 • Podpisz dokument
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • Należy włączyć opcję „Użyj zaufanego znacznika czasu”

Aby przeprowadzić ww. procesy należy:

 • Przygotować swoje urządzenie mobilne z zainstalowaną i aktywną aplikacją SimplySign
 • Przygotować swój identyfikator/login – jest to Twój adres e-mail, na który uruchomiłeś usługę SimplySign
 • Przejść do Systemu Certum -> Logowanie do Systemu Certum
 • Zalogować się na swoje konto
 • Z Menu znajdującego się pod wybraną kartą należy wybrać „Zresetuj numer PIN”.

Uwaga: System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer

W celu odblokowania kodu PIN należy zalogować się do Systemu Certum.

Aby przeprowadzić ww. procesy należy:

 • Przygotować swój identyfikator/login – jest to Twój adres e-mail, na który uruchomiłeś usługę SimplySign
 • Uruchomić aplikację SimplySign/Certum Token, z której należy przepisać jednorazowy kod autoryzacyjny wymagany do logowania
 • Przejść do Systemu Certum -> Logowanie do Systemu Certum

Uwaga:System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer

Weryfikację podpisanego pliku można wykonać w darmowej aplikacji proCertum SmartSign. Aplikacje proCertum SmartSign instalowana jest w raz z aplikacją SimplySign Desktop (patrz pkt. 35)

 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy przejść do sekcji „Karty i certyfikaty”
 • Następnie należy kliknąć „Domyślny certyfikat”
 • Należy wskazać certyfikat i wyjść z ustawień aplikacji

Podpisane pliki znajdują się w folderze aplikacji SimplySign – „Podpisane”

Podpisany plik można:

 • Wysłać e-mailem
 • Wysłać na „chmurę”: Google Drive, Dropbox i inne
 • Wysłać przez Bluetooth
 • Wysłać przez Wi-Fi
 • Inne formy wysyłki dostępne na urządzeniu użytkownika

Podpisany plik można:

 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy przejść do sekcji „Powód podpisu”
 • Należy wskazać wbudowany powód podpisu lub dodać własny poprzez kliknięcie ikony „Plusa - +”
 • Należy powrócić do podpisywania pliku
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy przejść do sekcji „Lokalizacja”
 • Należy wskazać opcję „Zawsze pytaj o lokalizację” lub dodać zdefiniowaną przez siebie Lokalizację poprzez kliknięcie ikony „Plusa - +”
 • Należy powrócić do podpisywania pliku
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy wybrać opcję „Wyloguj”
 • Należy przejść do ustawień aplikacji SimplySign
 • W ustawieniach aplikacji SimplySign należy wybrać opcję „Funkcja urządzenia”
 • Następnie należy zmienić tryb pracy urządzenia na pożądany
 • Po zmianie trybu pracy urządzenia uruchom ponownie aplikację SimplySign

Aplikacje możesz pobrać ze strony simplysign.pl w sekcji Pobierz

 • Należy uruchomić aplikację SimplySign Desktop
 • W tzw. tray’u, obok zegara systemowego należy kliknąć prawym przyciskiem w ikonę aplikacji SimplySign Desktop
 • Należy kliknąć opcję „Połącz z SimplySign”
 • Należy wprowadzić login i hasło generowane na urządzeniu mobilnym i nacisnąć przycisk „Ok”
 • W Sklepie Certum należy zakupić kod aktywacyjny
 • Po opłaceniu usługi wysłana zostanie wiadomość e-mail z dalszymi instrukcjami pokazującymi w jaki sposób należy aktywować usługę

Tak. Aplikacje możesz pobrać ze strony simplysign.pl w sekcji Pobierz

https://simplysign.certum.pl/wp-content/uploads/2017/08/6.jpg

Jeżeli podczas użytkowania aplikacji SmartSign lub SimplySign pojawi się któreś z poniższych ostrzeżeń, należy odinstalować obecnie zainstalowane aplikacje i zainstalować najnowszą wersję:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.

 • 10.

 • 11.

 • 12.

Aby zalogować się do systemu Certum kliknij: Zaloguj w Systemie Certum


Uwaga: System Certum nie wspiera przeglądarki Internet Explorer. Google Chrome Wersja 60.0.3112.101

Na urządzeniu mobilnym mogą pojawić się problemy z logowaniem przy użyciu wygenerowanego jednorazowego hasła(poprzez Aplikacje SimplySign). Problem jest związany z błędnie ustawionym czasem na urządzeniu mobilnym. W tym wypadku zalecana jest synchronizacja czasu poprzez Internet.

Użytkownik nie może zresetować kodu SEED. Po wpisaniu kodu otrzymuje komunikat: „Błędne dane”.

Przyczyna może być:

 1. Link się przeterminował - okres jego ważności wynosi 24h
 2. Pomiędzy wygenerowaniem linku, a próbą użycia nastąpił reset modułu TMS

W każdym takim przypadku należy powtórzyć procedurę resetu kodu SEED.

W przypadku, gdy użytkownik włączy stronę logowania do usługi IDP i odczeka więcej niż 5 minut to po zalogowaniu otrzyma komunikat "Nie masz uprawnień do IDP". Należy wtedy zamknąć przeglądarkę i rozpocząć proces od początku. Zalecamy, aby logować się niezwłocznie po uruchomieniu strony do logowania do usługi IDP - wtedy błąd nie będzie występował.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak należy skonfigurować sterownik usługi SimplySign w Adobe Acrobat Reader DC, co umożliwi złożenie ePodpisu za pomocą usługi SimplySign.

Dostęp do ścieżki dla biblioteki SimplySign:

 1. /usr/local/lib/libSimplySignPKCS.dylib
 2. /usr/local/lib/SimplySignPKCS/SimplySignPKCS_64-MS-1.0.20.dylib

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak należy skonfigurować sterownik fizycznej karty CERTUM w Adobe Acrobat Reader DC, aby złożyć ePodpisu Certum.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak można zmienić domyślny format podpisu PKCS#7 na CAdES, który jest używany w Adobe Acrobat Reader DC.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać́ plik PDF w aplikacji Adobe Acrobat Reader DC stosując usługi SimplySign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać dokument w proCertum SmartSign stosując usługę SimplySign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak zweryfikować podpisany dokument usługą SimplySign w proCertum SmartSign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak aktywować aplikację SimplySign w trybie Master - Generowanie Kodów Token.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak wypełnić wniosku o uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego w usłudze SimplySign.

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać w Adobe DC plik PDF z graficznym symbolem podpisu (faksymile).

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak podpisać w SmartSign plik PDF z graficznym symbolem podpisu (faksymile).

Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak należy skonfigurować dostęp do serwera znacznika czasu od Certum w Adobe Acrobat Reader DC.

W polu "URL serwera" należy wpisać:
http://public-qlts.certum.pl/qts-17

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka Prywatności) i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
POLITYKA PRYWATNOŚCI